Untitled Document
คู่มือประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การจัดเก็บภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.