ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
19 มิ.ย. 2557
62 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
19 พ.ค. 2557
63 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
383
12 พ.ค. 2557
64 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 เม.ย. 2557
65 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
26 มี.ค. 2557
66 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการยกระดับถนนดินสายบ้านปลายคลอง ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
346
12 มี.ค. 2557
67 สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนดินสายบ้านปลายคลอง ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
349
25 ก.พ. 2557
68 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
542
07 ส.ค. 2556
69 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
534
07 ส.ค. 2556
70 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
611
19 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.