ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน ของ อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
20 ธ.ค. 2561
22 ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน ของ อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
20 ธ.ค. 2561
23 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
26 มิ.ย. 2561
24 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
26 มิ.ย. 2561
25 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
26 มิ.ย. 2561
26 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
26 มิ.ย. 2561
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
212
20 มี.ค. 2561
28 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
06 มี.ค. 2561
29 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
06 มี.ค. 2561
30 ประกาศ อบต.บางใบไม้ ก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
218
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.