ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
16 มิ.ย. 2563
12 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
01 ส.ค. 2562
13 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางบ้าน(ตอนที่2) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
01 ส.ค. 2562
14 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 ส.ค. 2562
15 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายคลอง(ตอนที่2) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
01 ส.ค. 2562
16 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
29 พ.ค. 2562
17 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
29 พ.ค. 2562
18 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาไท ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
29 พ.ค. 2562
19 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจำลอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
29 พ.ค. 2562
20 ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน ของ อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
20 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.