ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
19 ต.ค. 2563
2 แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
16 มิ.ย. 2563
3 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
01 ส.ค. 2562
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางบ้าน(ตอนที่2) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
01 ส.ค. 2562
5 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
624
01 ส.ค. 2562
6 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายคลอง(ตอนที่2) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 ส.ค. 2562
7 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
29 พ.ค. 2562
8 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
29 พ.ค. 2562
9 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาไท ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
29 พ.ค. 2562
10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจำลอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.