ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ส.ค. 2562
2 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางบ้าน(ตอนที่2) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ส.ค. 2562
3 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ส.ค. 2562
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายคลอง(ตอนที่2) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ส.ค. 2562
5 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 พ.ค. 2562
6 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 พ.ค. 2562
7 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาไท ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ค. 2562
8 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจำลอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 พ.ค. 2562
9 ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน ของ อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ธ.ค. 2561
10 ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน ของ อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.