มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 มี.ค. 2562
62 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
27 ธ.ค. 2561
63 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 ต.ค. 2561
64 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
27 ส.ค. 2561
65 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ส.ค. 2561
66 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 ส.ค. 2561
67 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ส.ค. 2561
68 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ส.ค. 2561
69 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 ม.ค. 2561
70 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.