มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ต.ค. 2562
52 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ต.ค. 2562
53 พรบ.สภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ต.ค. 2562
54 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าทีนายกอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2562
55 ประกาศเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
10 ก.ย. 2562
56 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 ก.ย. 2562
57 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ก.ย. 2562
58 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 ก.ย. 2562
59 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ก.ค. 2562
60 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.