มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 ม.ค. 2563
42 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 ม.ค. 2563
43 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 ม.ค. 2563
44 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ม.ค. 2563
45 วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ม.ค. 2563
46 ระเบียบการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ม.ค. 2563
47 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 ธ.ค. 2562
48 มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ : ขอเบิกค่าที่พักได้ไหม ? ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 ต.ค. 2562
49 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 ต.ค. 2562
50 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.