มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ส.ค. 2561
32 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ส.ค. 2561
33 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ส.ค. 2561
34 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ม.ค. 2561
35 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 ม.ค. 2561
36 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ม.ค. 2561
37 ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.