มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ก.ย. 2562
22 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ย. 2562
23 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ก.ย. 2562
24 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ก.ค. 2562
25 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 พ.ค. 2562
26 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 มี.ค. 2562
27 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ธ.ค. 2561
28 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 ต.ค. 2561
29 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ส.ค. 2561
30 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.