มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ก.ย. 2563
22 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 ส.ค. 2563
23 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ส.ค. 2563
24 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ส.ค. 2563
25 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ส.ค. 2563
26 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ส.ค. 2563
27 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ส.ค. 2563
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 มิ.ย. 2563
29 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 มิ.ย. 2563
30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.