มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 เม.ย. 2563
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 เม.ย. 2563
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ม.ค. 2563
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 ม.ค. 2563
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ม.ค. 2563
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ม.ค. 2563
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ธ.ค. 2562
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ต.ค. 2562
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ต.ค. 2562
20 ประกาศเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.