มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การตรวจสอบลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 ธ.ค. 2563
12 การแบ่งงานแลมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ธ.ค. 2563
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 ต.ค. 2563
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
15 ต.ค. 2563
15 การใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ต.ค. 2563
16 ประกาศการใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ต.ค. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.ย. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 ก.ย. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 ก.ย. 2563
20 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.