มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มิ.ย. 2563
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มิ.ย. 2563
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 มิ.ย. 2563
4 คำอธิบาย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มิ.ย. 2563
5 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 มิ.ย. 2563
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 พ.ค. 2563
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 พ.ค. 2563
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 เม.ย. 2563
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 เม.ย. 2563
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.