มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 พ.ย. 2564
2 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ต.ค. 2564
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ก.ย. 2564
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ก.ย. 2564
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ก.ย. 2564
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ก.ย. 2564
7 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ก.ย. 2564
8 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ก.ย. 2564
9 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ก.ย. 2564
10 วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.