มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ม.ค. 2564
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ต.ค. 2563
3 การใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ต.ค. 2563
4 ประกาศการใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ต.ค. 2563
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
25 มิ.ย. 2563
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 มิ.ย. 2563
7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 มิ.ย. 2563
8 คำอธิบาย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 มิ.ย. 2563
9 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 มิ.ย. 2563
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.