ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
126
21 ก.พ. 2561
82 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
119
08 ก.พ. 2561
83 ผลการประชุมคณะทำงานปรับปรุง ทบทวนภารกิจของอบต.บางใบไม้
94
05 ม.ค. 2561
84 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 ม.ค. 2561
85 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
03 ม.ค. 2561
86 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
27 ต.ค. 2560
87 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
16 ต.ค. 2560
88 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
12 ต.ค. 2560
89 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ต.ค. 2560
90 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.