ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
10 ม.ค. 2557
82 ผลการตรวจรับรองมาตรฐานฯ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
09 ม.ค. 2557
83 โอนเงินเบี้ยยังชีพ
355
09 ธ.ค. 2556
84 โอนเงินเบี้ยยังชีพ
373
13 พ.ย. 2556
85 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และการสำรวจภาษีประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
11 ต.ค. 2556
86 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
317
03 ก.ค. 2556
87 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
20 มิ.ย. 2556
88 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
199
10 ม.ค. 2556
89 ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
242
28 ธ.ค. 2555
90 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
905
11 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.