ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
154
25 ต.ค. 2561
82 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
19 ต.ค. 2561
83 งบรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
19 ต.ค. 2561
84 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
17 ต.ค. 2561
85 ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 ต.ค. 2561
86 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
151
10 ต.ค. 2561
87 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
148
06 ต.ค. 2561
88 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
12 ก.ย. 2561
89 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
28 ส.ค. 2561
90 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
18 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.