ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน
152
09 พ.ย. 2558
72 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 ต.ค. 2558
73 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม
137
15 ต.ค. 2558
74 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ก.ค. 2558
75 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
21 เม.ย. 2558
76 ร่วมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
20 มี.ค. 2558
77 แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558
189
12 มี.ค. 2558
78 รับสมัครเด็กเล็กองค์การรบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
04 ก.พ. 2558
79 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
293
22 ต.ค. 2557
80 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
26 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.