ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุยัขบ้า ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 เม.ย. 2560
62 ประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 ก.พ. 2560
63 ประชาสัมพันธ์อุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ก.พ. 2560
64 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)
81
16 ธ.ค. 2559
65 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ธ.ค. 2559
66 รับโอน (ย้าย) 2 ตำแหน่ง
202
11 ม.ค. 2559
67 การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559
145
04 ม.ค. 2559
68 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนธันวาคม
134
09 ธ.ค. 2558
69 รับโอน(ย้าย) นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว.
146
09 ธ.ค. 2558
70 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558
160
20 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.