ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 ต.ค. 2560
52 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ต.ค. 2560
53 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
12 ต.ค. 2560
54 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 ต.ค. 2560
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ก.ย. 2560
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ส.ค. 2560
57 แบบรายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ส.ค. 2560
58 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 ก.ค. 2560
59 ผลการตรวจวัดค่าน้ำตามโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนในการจัดการน้ำเสียริมฝั่งแม่น้ำตาปี-พุมดวง และชายฝั่ง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
13 มิ.ย. 2560
60 รับโอน(ย้าย) นักวิชาการพัสดุปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
86
30 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.