ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ต.ค. 2562
52 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 ก.ย. 2562
53 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี และพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ก.ย. 2562
54 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 ก.พ. 2562
55 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 ธ.ค. 2561
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ธ.ค. 2561
57 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
28 ธ.ค. 2561
58 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
27 ธ.ค. 2561
59 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนกรณีการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 พ.ย. 2561
60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleanning ดาวน์โหลดเอกสาร
192
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.