ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 ต.ค. 2563
42 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ต.ค. 2563
43 ประกาศกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
186
02 ต.ค. 2563
44 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ต.ค. 2563
45 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ต.ค. 2563
46 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ต.ค. 2563
47 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
24 ก.ย. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ก.ย. 2563
49 โครงการขยะแลกไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
758
07 ก.ย. 2563
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะก ดาวน์โหลดเอกสาร
185
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.