ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 ก.ค. 2561
42 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 พ.ค. 2561
43 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
55
25 เม.ย. 2561
44 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
60
10 เม.ย. 2561
45 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 มี.ค. 2561
46 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
55
21 ก.พ. 2561
47 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
50
08 ก.พ. 2561
48 ผลการประชุมคณะทำงานปรับปรุง ทบทวนภารกิจของอบต.บางใบไม้
28
05 ม.ค. 2561
49 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ม.ค. 2561
50 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.