ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 งบรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 ต.ค. 2561
32 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ต.ค. 2561
33 ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
55
16 ต.ค. 2561
34 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
53
10 ต.ค. 2561
35 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ต.ค. 2561
36 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
12 ก.ย. 2561
37 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ส.ค. 2561
38 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 ส.ค. 2561
39 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
58
09 ส.ค. 2561
40 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
49
09 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.