ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ไม่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ร้านค้า, แผงลอย, ติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 ส.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ก.ค. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 เม.ย. 2564
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
22 เม.ย. 2564
25 แผนการใช้ช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 เม.ย. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
31 มี.ค. 2564
27 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
31 มี.ค. 2564
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ภาษี2564 พร้อมติดประกาศหน้าสำนักงาน (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 มี.ค. 2564
29 ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 มี.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.