ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ธ.ค. 2561
22 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 ธ.ค. 2561
23 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 ธ.ค. 2561
24 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนกรณีการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 พ.ย. 2561
25 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleanning ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 พ.ย. 2561
26 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561
74
12 พ.ย. 2561
27 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 พ.ย. 2561
28 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ต.ค. 2561
29 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
58
25 ต.ค. 2561
30 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.