ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 เม.ย. 2563
12 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
20 เม.ย. 2563
13 ประกาศการรับรองงบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
31 มี.ค. 2563
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ม.ค. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 ม.ค. 2563
16 รายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
24 ธ.ค. 2562
17 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางใบไม้และพื้นที่ใกล้เคียง อย่าทิ้งขยะริมทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
23 ธ.ค. 2562
18 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ต.ค. 2562
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 ก.พ. 2562
20 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.