ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม
515
19 ม.ค. 2554
172 ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
951
19 ม.ค. 2554
173 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
495
15 ธ.ค. 2553
174 แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
537
19 พ.ย. 2553
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
29 ต.ค. 2553
176 เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
517
29 ต.ค. 2553
177 การชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
12 ต.ค. 2553
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
679
24 ส.ค. 2553
179 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
800
30 เม.ย. 2553
180 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2293
30 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.