ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
29 ต.ค. 2553
142 การชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
12 ต.ค. 2553
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
606
24 ส.ค. 2553
144 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
729
30 เม.ย. 2553
145 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2221
30 เม.ย. 2553
146 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
05 ก.พ. 2553
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
734
13 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.