ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
10 มิ.ย. 2554
132 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤษภาคม 2554
377
02 มิ.ย. 2554
133 ประกาศการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2554
418
11 มี.ค. 2554
134 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
28 ก.พ. 2554
135 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
09 ก.พ. 2554
136 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม
443
19 ม.ค. 2554
137 ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
866
19 ม.ค. 2554
138 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
428
15 ธ.ค. 2553
139 แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
469
19 พ.ย. 2553
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
635
29 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.