ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รับโอน(ย้าย) นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว.
254
09 ธ.ค. 2558
122 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558
267
20 พ.ย. 2558
123 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน
257
09 พ.ย. 2558
124 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
15 ต.ค. 2558
125 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม
245
15 ต.ค. 2558
126 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
360
21 ก.ค. 2558
127 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
21 เม.ย. 2558
128 ร่วมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
20 มี.ค. 2558
129 แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558
303
12 มี.ค. 2558
130 รับสมัครเด็กเล็กองค์การรบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
04 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.