ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1721
17 พ.ย. 2554
122 งบเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
06 พ.ย. 2554
123 งบแสดงฐานการเเงินประจำงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
11 ต.ค. 2554
124 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
566
30 ก.ย. 2554
125 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2554
472
11 ส.ค. 2554
126 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
11 ส.ค. 2554
127 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
11 ส.ค. 2554
128 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2554
416
22 ก.ค. 2554
129 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
401
17 มิ.ย. 2554
130 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
17 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.