ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ร่วมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
20 มี.ค. 2558
112 แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558
273
12 มี.ค. 2558
113 รับสมัครเด็กเล็กองค์การรบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
04 ก.พ. 2558
114 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
362
22 ต.ค. 2557
115 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
26 มิ.ย. 2557
116 การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
10 ม.ค. 2557
117 ผลการตรวจรับรองมาตรฐานฯ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
09 ม.ค. 2557
118 โอนเงินเบี้ยยังชีพ
425
09 ธ.ค. 2556
119 โอนเงินเบี้ยยังชีพ
449
13 พ.ย. 2556
120 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และการสำรวจภาษีประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
11 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.