ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
16 ก.พ. 2555
112 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
14 ก.พ. 2555
113 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
10 ก.พ. 2555
114 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
10 ม.ค. 2555
115 งบเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
16 ธ.ค. 2554
116 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
13 ธ.ค. 2554
117 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
13 ธ.ค. 2554
118 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
12 ธ.ค. 2554
119 การชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
22 พ.ย. 2554
120 แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
773
17 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.