ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
21 มิ.ย. 2555
102 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
11 มิ.ย. 2555
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 มิ.ย. 2555
104 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
31 พ.ค. 2555
105 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
393
14 พ.ค. 2555
106 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 พ.ค. 2555
107 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
02 พ.ค. 2555
108 ประกาศรับสมัครคึดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
301
29 เม.ย. 2555
109 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
29 ก.พ. 2555
110 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
17 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.