ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
03 ม.ค. 2561
102 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
03 ม.ค. 2561
103 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
27 ต.ค. 2560
104 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ต.ค. 2560
105 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
12 ต.ค. 2560
106 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 ต.ค. 2560
107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ก.ย. 2560
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
15 ส.ค. 2560
109 แบบรายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
01 ส.ค. 2560
110 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.