ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ปลัด อบต.8 (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
2791
29 ต.ค. 2555
92 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ ตำแหน่งปลัด อบต.(นักบริการงาน อบต.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
752
29 ต.ค. 2555
93 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
17 ต.ค. 2555
94 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
08 ส.ค. 2555
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
625
27 ก.ค. 2555
96 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
913
27 ก.ค. 2555
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
494
25 ก.ค. 2555
98 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
436
09 ก.ค. 2555
99 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
03 ก.ค. 2555
100 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
02 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.