ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 พ.ค. 2565
2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง ต.ค. 64 - มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 เม.ย. 2565
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
12 เม.ย. 2565
4 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 มี.ค. 2565
5 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 มี.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ก.พ. 2565
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
09 ก.พ. 2565
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.พ. 2565
9 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
117
27 ธ.ค. 2564
10 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
24 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.