ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ก.ย. 2564
2 ไม่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ร้านค้า, แผงลอย, ติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ส.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ก.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 เม.ย. 2564
5 แผนการใช้ช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 เม.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
31 มี.ค. 2564
7 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
31 มี.ค. 2564
8 ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 มี.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 มี.ค. 2564
10 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.