ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 ม.ค. 2563
2 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางใบไม้และพื้นที่ใกล้เคียง อย่าทิ้งขยะริมทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ธ.ค. 2562
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ก.พ. 2562
4 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ธ.ค. 2561
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ธ.ค. 2561
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleanning ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 พ.ย. 2561
7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561
27
12 พ.ย. 2561
8 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 พ.ย. 2561
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ต.ค. 2561
10 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
18
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.