ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.พ. 2562
2 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ธ.ค. 2561
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ธ.ค. 2561
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleanning ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 พ.ย. 2561
5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561
9
12 พ.ย. 2561
6 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 พ.ย. 2561
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ต.ค. 2561
8 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
2
25 ต.ค. 2561
9 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ต.ค. 2561
10 งบรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.