ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 เม.ย. 2563
2 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 เม.ย. 2563
3 ประกาศการรับรองงบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2563
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ม.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ม.ค. 2563
6 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางใบไม้และพื้นที่ใกล้เคียง อย่าทิ้งขยะริมทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ธ.ค. 2562
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ก.พ. 2562
8 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ธ.ค. 2561
9 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 ธ.ค. 2561
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleanning ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.