ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง 67-3-01-3601-001 สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 67-3-04-4204-001 สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7729-2916 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน