ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียด : เนื่องจากเด็กยังไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.