ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.