ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"
  รายละเอียด : โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความเป็นอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์

3. สร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบลบางใบไม้ รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยนำส่งได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี์ ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-7573

2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7729-2916

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 114 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.