ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ไม่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ร้านค้า, แผงลอย, ติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงท้องถิ่น
  รายละเอียด : ไม่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ร้านค้า, แผงลอย, ติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงท้องถิ่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงในการอนุญาต
NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.