ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม  และเดือนพฤศจิกายน  2553 เดือนละ  500  บาท   ให้กับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเรียบร้อยแล้วสามารถนำสมุดไปปรับดูยอดเงินได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 626 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.