มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดอบต.
  รายละเอียด : ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.