มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.
  รายละเอียด : ขอแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ โดยให้ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่จำเป็น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.