มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าทีนายกอบต.บางใบไม้
  รายละเอียด : ด้วย นายจำลอง เมืองราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อบต.บางใบไม้ จึงแต่งตั้ง นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.