ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค.64)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 232 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.