มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : การใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2564 - 2566
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2564 - 2566 เพื่อเป็ฯแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.