ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 110 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.