ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางใบไม้
  รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียน ที่ 2 จำนวน 10 คน รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.