ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 111 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.