ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 อบต.บางใบไม้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ และอาสาปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ ร่วมฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ วันที่ 21 ก.ค.63 หมู่ที่ 1 เวลา 09.00-11.30 น. หมที่่ 2 เวลา 13.30-16.00น วันที่ 22 ก.ค.63 หมู่ที่ 3 เวลา 9.00-11.30 หมู่ที่ 4 เวลา 13.30-16.00 หมู่ที่ 5 วันที่ 23ก.ค.63 เวลา 09.30 -11.30 น ณ ที่ประชุมหมู่บ้านของแต่ละหมู่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.