ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 191 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.