ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบฟอร์มใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลบางใบไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน และนำมายื่นที่อบต.บางใบไม้ได้ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.