ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางใบไม้และพื้นที่ใกล้เคียง อย่าทิ้งขยะริมทาง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางใบไม้และพื้นที่ใกล้เคียง #อย่าทิ้งขยะริมทาง
องค์การบริหารสวนตำบลบางใบไม้ อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้
ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 06.00 น. ถึง 08.00 น
หมู่ที่ 1 จุดรวบรวม 1 จุด ได้แก่ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 จุดรวบรวม 1 จุด ได้แก่ หน้าโรงเรียนบ้านปลายคลอง (เดิม)
หมู่ที่ 3 จุดรวบรวม 1 จุด ได้แก่ บริเวณตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 จุดรวบรวม 1 จุด ได้แก่ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 จุดรวบรวม 1 จุด ได้แก่ ศาลาประชุมหมูบ้าน หมู่ที่ 5
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 231 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.