ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุยัขบ้า ประจำปี 2560
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ าเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 21 -23 พ.ค 2560 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 139 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.