ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของอบต.บางใบไม้
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของอบต.บางใบไม้ให้แก่แกนนำชุมชน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.