ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 171 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.